بسم الله الرحمن الرحیم

اگه میخواین واسه مجموعه فرهنگی ای یا خودتون یا... سایت بزنید قبلش حتما بخونید که حرف خیلی مهمی رو تذکر دادم...

به بیان ساده و کاملا کاربردی

راستی خودم هم فنی حسابی دستم تو کاره و با خیال جمع بخونید...

و واقعا از سر دلسوزی برای مؤسسات ارزشی این مطلبو مینویسم که بدونن دقیقا واسه چی دارن پول خرج میکنن...