بسم الله الرحمن الرحیم

این مقاله از ایجا شروع میشود که شما برنامه نویسی را برای یادگیری انتخاب کرده اید و واقعا عزمتان را جزم کرده اید که مسیر زندگیان به این سمت برود که یک زمان زیاد و خوبی را برای این کار اختصاص خواهید داد... به عبارت دیگر، شما شغلی مثل پزشکی یا مثلا رانندگی ماشین سنگین را انتخاب نکردین و میخواین در کنارش برنامه نویسی کنید، چون برنامه نویسی به شدت نیازمند فراغت و زمان هست...

چندتا نکته:

- این مقاله ساده نوشته شده و طبیعتا از لحاظ فنی مسامحه هایی دارد

- نظرات حقیره و ممکنه کسی نظر دیگه داشته باشه که میتونی مطرح کنه

- حقیر چون تخصصم برنامه نویسی وب هست، شاید کمی به این سمت غش کرده باشم

- حقیر اکثر زبان ها و فریمورک ها و... رو کار کردم و اگه اسمی از خیلی تکنولوژی ها نیووردم نه اینکه قبولشون ندارم و یا هرچیز دیگه بلکه برای شروع اصلا مناسب نمیدونم...